10 podstawowych zasad bezpieczeństwa w stajni

Data publikacji: 2016-04-29

Bezpieczny padok

Padok powinien znajdować się w niedalekiej odległości od stajni. Ogrodzenie powinno być zabezpieczone, wysokie, najlepiej z pastuchem. Łatwa do zabezpieczenia brama powinna być trudna do sforsowania dla koni.
Na padoku obowiązkowo konie powinny mieć zapewnione siano, wodę i towarzystwo. Piasek powinien być pozbawiony kamieni, ostrych gałęzi i innych zanieczyszczeń, które mogą spowodować zranienie.