Cavaliada Warszawa 2017: Bezpłatne szkolenie dla hodowców

Data publikacji: 2017-02-22
Koń zimą fot. Oliwia Chmielewska

 

Cavaliada to nie tylko sport na najwyższym poziomie. Przez cztery dni dziać się będzie nie tylko na płycie głównej warszawskiej hali Torwar. Na piątek (24.02.) zaplanowano ciekawy wykład szkoleniowy dla hodowców - „Sprzedaż ko­ni w świe­tle pra­wa – za­gad­nie­nia prak­tycz­ne”. Organizatorem prelekcji jest Polski Związek Hodowców Koni oraz współpracujący z Equistą Zespół Kancelarii Lex Hippica – pra­wo dla pa­sjo­na­tów ko­ni i jeź­dziec­twa.

W trakcie wykładu radca prawny Agnieszka Cwajna oraz aplikantka adwokacka Anita Garnuszek przedstawią m.in. konstrukcję dobrej umowy sprzedaży koni czy prak­tycz­ne aspek­ty praw­ne zwią­za­ne z do­cho­dze­niem rosz­czeń w przy­pad­ku wad sprze­da­ne­go zwie­rzę­cia oraz spo­so­by za­bez­pie­cze­nia in­te­re­sów sprze­daw­cy.

Dla posiadaczy biletów udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

 

Data i miejsce szkolenia

  • Data: 24 lu­te­go 2017 r.
  • Miejsce: Hala Torwar, Sala C, II pię­tro
  • Godzina: 17:00

 

Powiązane linki: 

 

 

fot. Oliwia Chmielewska/Equista.pl