Zmiany w zakresie wydawania orzeczeń o zdolności do uprawiania sportu

Data publikacji: 2019-03-26
Jazda konna, fot. pixabay.com

Minister Zdrowia wprowadził zmiany, których celem jest zwiększenie dostępności do sportu, w tym również jeździectwa. Dotyczą one dzieci, młodzież i zawodników, a także kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania takich dokumentów. Nowe przepisy obowiązują od 1 marca br. 


Zmiany dotyczą sportów amatorskich, wyczynowych oraz takich, które niekiedy są realizowane w zorganizowanym współzawodnictwie, będą też ułatwieniem dla osób z mniejszych miejscowości, w których nie ma poradni medycyny sportowej, ale z jednoczesnym zachowaniem zasad bezpieczeństwa (w uzasadnionych przypadkach lekarz podstawowej opieki medycznej będzie mógł odmówić wydania orzeczenia i skierować pacjenta do lekarza specjalisty). Oto najważniejsze zmiany:

LEKARZ WYDAJĄCY ORZECZENIE

Orzeczenie będzie mógł wydać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (na podstawie m.in. dokumentacji medycznej czy wyników badań bilansowych), a w przypadku zgłoszenia chęci uprawiania sportu wyczynowego, lekarz skieruje pacjenta do lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej albo lekarza posiadającego certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej.

ILOŚĆ BADAŃ PRZED WYDANIEM ORZECZENIA

Nowe przepisy obejmują również zmniejszenie ilości badań diagnostycznych i specjalistycznych, ponieważ dotychczas często kierowano pacjentów na takie, które tylko w małym stopniu wpływały na bezpieczeństwo (np. badania laryngologiczne). Dodatkowe badania będą zlecane w przypadku części osób, np. ze względu na specyfikę wybranego sportu lub wątpliwości związanymi ze stanem zdrowia.

CZĘSTOTLIWOŚĆ PRZEPROWADZANIA BADAŃ

Wystarczy co 12 miesięcy (do tej pory co 6 miesięcy), zawodnicy do 16. roku życia będą badani co 6 miesięcy, jeśli lekarz uzna, że to konieczne (np. ze względu na stan zdrowia).


Więcej informacji można znaleźć w poniższych rozporządzeniach.


Przydatne linki:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń (Dz.U. 2019 poz. 395)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia (Dz.U. 2019 poz. 396)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz.U. 2019 poz. 397)


tekst i opracowanie: equista.pl, źródło: Ministerstwo Zdrowia, fot. pixabay.com