Weterynaria: Zespół Cushinga - Equine Cushing Syndrome

Data publikacji: 2016-04-21
Zespół Cushinga fot. Oliwia Chmielewska

  

Zespół Cushinga koni to schorzenie opisywane u tego gatunku stosunkowo rzadko, jednak o wzrastającym znaczeniu. O jej przybliżenie poprosiliśmy lekarza weterynarii. 

 

Przyczyny występowania zespołu Cushinga

Przyczyną występowania symptomów choroby są zaburzenia funkcjonowania części pośredniej przysadki mózgowej (związane głównie z nowotworzeniem tego obszaru), skutkujące dysfunkcją osi hormonalnej podwzgórze – przysadka – nadnercza. U zwierząt mięsożernych oraz człowieka, choroba Cushinga związana jest z nadczynnością kory nadnerczy, dlatego zespół obserwowany u koni nazywany jest często chorobą podobną do zespołu Cushinga (Cushing-like syndrome in horses).

 

Objawy, które powinny nas zaniepokoić

Pomimo różnic w patogenezie choroby pomiędzy gatunkami, objawy choroby u koni przypominają te występujące u innych gatunków. Należą do nich:

 • powolna, przedłużająca się w czasie lub niezupełna wymiana włosa
 • nadmierne owłosienie
 • wielomocz i nadmierne pragnienie
 • insulinooporność
 • nadmierna potliwość
 • skłonność do kolek
 • obwisły brzuch, wiotkie mięśnie grzbietu
 • nierównomierne rozłożenie tkanki tłuszczowej
 • spadek odporności – skłonność do zakażeń
 • przedłużone gojenie się ran i tworzenie blizn
 • przewlekły ochwat
 • osowiałość
 • nadmierny apetyt lub jego brak
 • zaniki mięśniowe
 • zaburzenia płodności
 • zaburzenia widzenia

 

Jednym z objawów zespołu Cushinga jest nadmierne owłosienie

 

 

Rozpoznanie

Podejrzenie choroby nasuwają objawy kliniczne, jednak właściwa diagnoza może być postawiona dopiero po wykonaniu odpowiednich testów diagnostycznych. Do najczęściej stosowanych należą: test hamowania małą dawką deksametazonu, test stymulacji przy użyciu ACTH, skojarzony test supresji deksametazonem oraz stymulacji TRH. Każdy z wymienionych testów wymaga kilkukrotnego pobrania próbki krwi w odpowiednich odstępach czasu, zależnych od podawanych substancji mających stymulować odpowiedź organizmu. Porównanie wyników badania stężenia kortyzolu w poszczególnych próbkach daje odpowiedź czy oś hormonalna organizmu funkcjonuje prawidłowo, czy jest zaburzona.

 

Leczenie

Zespół Cushinga jest chorobą nieuleczalną, jednak zastosowanie odpowiedniej terapii może w znacznym stopniu poprawić jakość życia chorego zwierzęcia i ograniczyć występowanie powikłań. Średni czas życia odpowiednio prowadzonych pacjentów, od momentu zdiagnozowania i podjęcia leczenia, wynosi 5-7 lat. Postępowanie terapeutyczne ma na celu przede wszystkim zmniejszenie produkcji ACTH w przysadce mózgowej lub ograniczenie skutków działania kortyzolu w organizmie – zależnie od wybranych leków. Terapia niestety jest kosztowna, i musi być prowadzona w sposób ciągły, co sprawia, że właściciel chorego konia nie zawsze decyduje się na jej zastosowanie.

Ważnym aspektem prowadzenia terapii jest stosowanie odpowiedniego żywienia, ponieważ zespół Cushinga związany jest z występowaniem insulinooporności. Dlatego kluczowe jest ograniczenie w dawce pokarmowej pasz o wysokiej zawartości łatwo strawnych węglowodanów. Najlepszym rozwiązaniem jest skomponowanie dawki pokarmowej chorego konia po konsultacji ze specjalistą żywienia koni.

 

W leczeniu zespołu Cushinga, dużą rolę odgrywa właściwe żywienie

 

 


 Autorką artykułu jest 
lek.wet. Aleksandra Falkowska, absolwentka 
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, która swoje doświadczenie zdobywała w Niemczech m.in. 
w Gestuet Lewitz  i w Tierklinik Grossmoor.
Obecnie prowadzi własny gabinet weterynaryjny - Kopytko Vet