Prawo: Noworoczne zmiany w przepisach dotyczących jeździectwa i hodowli koni

Data publikacji: 2016-01-05
Konie fot. Oliwia Chmielewska

 

 

Nowy Rok 2016 przywitaliśmy hucznie, a ten przyniósł nam kolejne zmiany w prawie, w tym w przepisach dotyczących jeździectwa. Zapraszamy do lektury artykułu, w którym ekspertka z dziedziny prawa omawia wprowadzone zmiany.

 

Polski Związek Jeździecki 

Na swojej stronie internetowej PZJ opublikował nowe regulacje obowiązujące w 2016 roku tj. Regulamin rejestracji i licencjonowania oraz Warunki i tryb uzyskiwania uprawnień sportowych w Powożeniu.

Wprowadzony został nowy druk rejestracyjno-licencyjny zawodnika, który przewiduje oświadczenie zawodnika (lub rodzica w przypadku zawodnika niepełnoletniego) o posiadaniu aktualnych badań i polisy ubezpieczeniowej NNW zamiast załączania dokumentów źródłowych. PZJ dopuścił również możliwość rejestracji zawodnika i wykupienia licencji drogą elektroniczną wraz z wniesieniem opłat on-line.

Od nowego roku istnieje również możliwość wykupienia licencji wstępnej bez konieczności posiadania brązowej odznaki jeździeckiej. Zawodnicy startujący w kategorii junior młodszy i zawodnicy do lat 16 startujący na kucach zostali zwolnieni z konieczności wykupienia licencji krajowych dla siebie i koni.

Oficjalny komunikat PZJ 

 

 

Polski Związek Hodowców Koni - nowe paszporty dla koni  

Pamiętajmy również, że od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe zasady identyfikacji koniowatych oraz nowy wzór paszportu konia, zgodne z Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/262 z dnia 17 lutego 2015 r., określającym, na podstawie dyrektyw Rady 90/427/EWG i 2009/156/WE, zasady dotyczące metod identyfikacji koniowatych (rozporządzenie w sprawie paszportu konia).

Więcej 

 

rys. PZHK

 

Międzynarodowa Federacja Jeździecka - FEI 

Na stronach FEI ukazały się zaktualizowane przepisy ogólne FEI oraz dotyczące poszczególnych dyscyplin jeździeckich wraz z wersjami regulacji z widocznymi zmianami (mark-up version).

Więcej

 

Zmiany dla pracodawców i pracowników

Ważny komunikat dla wszystkich pracodawców i pracowników ośrodków i klubów jeździeckich zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas określony. Od nowego roku pracodawca może zawrzeć tylko trzy umowy o pracę na czas określony, maksymalnie na 33 miesiące. Ta reguła nie będzie obowiązywać m.in. w przypadku zastępstwa innego pracownika, prac sezonowych i dorywczych, jak również w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie, jeżeli zawarcie w danym przypadku umowy o pracę służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy. Zmienią się także okresy wypowiedzenia. W przypadku umowy zawartej na krócej niż pół roku pracodawca będzie miał obowiązek wypowiedzieć ją z dwutygodniowym wyprzedzeniem. W przypadku umowy zawartej na więcej niż pół roku będzie to miesiąc, a przy zatrudnieniu przez co najmniej trzy lata – trzy miesiące.

Nowelizacja będzie miała wpływ także na umowy o pracę trwające w chwili wejścia w życie nowych przepisów. Jeżeli były one zawarte na okres dłuższy niż sześć miesięcy, to będą podlegały nowym przepisom.

Kodeks pracy 

 

Istotne zmiany w prawie również dla wszystkich zatrudniających i zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw wprowadza od 1 stycznia 2016 r. obowiązek odprowadzania składek do ZUS od wszelkich umów zlecenia do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jeśli podstawa wymiaru składek z pierwszej umowy będzie niższa od kwoty minimalnej płacy w 2016 r. (1850 zł brutto), to kolejna umowa także będzie podlegać ZUS. Nowelizacja uniemożliwia tym samym zawieranie podwójnych umów, w taki sposób, aby uniknąć płacenia składek ZUS. Dotychczas było to możliwe przy zawarciu dwóch umów - jednej na niską kwotę, od której odprowadzana była niska składka i drugiej, z wyższą kwotą, która nie była oskładkowana.

Więcej o składkach

 

 


 Autorką artykułu jest:

Agnieszka Cwajna, radca prawny z wieloletnim doświadczeniem i znajomością branży jeździeckiej. Wspólnie z aplikantką adwokacką Anitą Garnuszek prowadzą stronę poświęconą tematyce prawnej związanej z jeździectwem Lexhippica.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

fot. Oliwia Chmielewska oraz zbiory własność autorki artykułu
art. Copyright © 2014 Agnieszka Cwajna & Anita Garnuszek, Wszelkie prawa zastrzeżone