PZJ prosi o przesyłanie uwag do nowych przepisów na 2022 r.

Data publikacji: 2021-10-28
Wiesław Sadowski (POL) & Dark Ulkje, Nico Jacobus, YK Topspeed oraz YK Dark Henk, fot Dava Palej
Wiesław Sadowski (POL) & Dark Ulkje, Nico Jacobus, YK Topspeed oraz YK Dark HenkPoszczególne komisje Polskiego Związku Jeździeckiego pracują nad opracowaniem przepisów i regulaminów na rok 2022, które będą obowiązywały w sportach dzieci i młodzieży, powożeniu, skokach przez przeszkody, ujeżdżeniu i WKKW – w tej chwili trwa zbieranie uwag do wymienionych dokumentów, a wszelkie opinie na ich temat będą przyjmowane do 15 listopada. Poniżej można znaleźć wykaz adresów e-mail. 


SPORT DZIECI I MŁODZIEŻYkonrad.rychlik@pzj.pl

POWOŻENIEaleksandra.wolniewicz@pzj.pl 

SKOKI PRZEZ PRZESZKODYkonrad.rychlik@pzj.pl 

UJEŻDŻENIElukasz.pogorzelski@pzj.pl 

WKKWaleksandra.wolniewicz@pzj.pl tekst i opracowanie: equista.pl, fot. Dava Palej Timeless Photography