Brązowa Odznaka Jeździecka- pytania i odpowiedzi egzaminacyjne 251 - 345

Data publikacji: 2015-05-19
Brązowa Odznaka Jeździecka- pytania i odpowiedzi

 

Przedstawiamy wszystkie pytania i odpowiedzi jakie obiązują przy zdawaniu Brązowej Odznaki Jeździeckiej. Są to oficjalne pytania egzaminazyjne obowiązujące w każdym ośrodku i stajni, która organizuje Egzaminy na Odzanki Jeździeckie i są zatwierdzone przez Polski Związek Jeździecki. W tej części przedstawiamy pytania i odpowiedzi od 251 - 345.

 

251. Czy początkujący jeździec, którego interesuje ujeżdżenie może poprzestać jedynie na ćwiczeniach na ujeżdżalni i czworoboku?
Podstawowe wyszkolenie jeźdźca powinno być wszechstronne – ujeżdżenie, skoki, jazda w terenie. Za wczesna specjalizacja jest szkodliwa i ogranicza możliwości rozwoju zarówno jeźdźca jak i konia.

252. Jakiego konia powinien wybrać początkujący jeździec: młodego, czy starszego, dobrze wyszkolonego?
Dobrze ujeżdżony, doświadczony koń jest najlepszym nauczycielem dla początkującego jeźdźca. Pracę z młodymi końmi należy pozostawić jeźdźcom o dużym doświadczeniu i umiejętnościach.

253. Jakie są rodzaje dosiadu?
Wyróżniamy trzy zasadnicze rodzaje dosiadu: dosiad ujeżdżeniowy (zwany też podstawowym), półsiad i ­dosiad stiplowy.

254. Jak inaczej określa się dosiad ujeżdżeniowy?
Inna nazwa dosiadu ujeżdżeniowego to dosiad podstawowy.

255. Przez które punkty ciała jeźdźca siedzącego poprawnie dosiadem podstawowym można poprowadzić linię pionową?
Jeździec siedzi prosto, tak, że można poprowadzić pionową linię od ucha poprzez bark, staw biodrowy i staw skokowy (w skrócie: bark, biodro, pięta).

256. Jak głęboko stopy powinny być wsunięte w strzemiona?
W dosiadzie podstawowym jeździec opiera stopy w strzemionach tuż przed najszerszym miejscem podeszwy.

257. Która część ciała jeźdźca stanowi jego najniższy punkt?
Najniższym punktem ciała jeźdźca jest jego pięta, która opada ku dołowi dzięki elastycznemu, sprężynującemu stawowi skokowemu.

258. Jakie powinno być prawidłowe ułożenie przedramion jeźdźca?
Przedramiona jeźdźca powinny tworzyć z wodzami jedną linię prostą, biegnącą od łokcia poprzez dłoń do pyska konia. To zawsze linia prosta, widziana zarówno z boku, jak i z góry przez jeźdźca. Takie ułożenie rąk wymu­sza również szerokość rozstawienia dłoni, co jest niezbędne dla poprawnego i delikatnego działania wodzami.

259. W jaki sposób powinny być ułożone łydki jeźdźca?
Łydki ustawione są od kolana w dół mniej lub bardziej skośnie ku tyłowi (w zależności od długości nóg jeźdźca), są lekko cofnięte i przyłożone do boków konia, utrzymując z nimi delikatny kontakt. Łydka leży nieco za tylną krawędzią popręgu, co pozwala jeźdźcowi zachować w linii pionowej bark, biodro i piętę.

260. Jak powinny być ułożone dłonie jeźdźca?
Dłonie są swobodnie zamknięte w pięść. Kciuki, lekko skierowane do wewnątrz, spoczywają na wodzach tworząc rodzaj daszka i zapobiegają niekontrolowanemu wysuwaniu się wodzy.

261. Wymień najczęstsze błędy dosiadu?
Najczęściej spotykane błędy to ogólny brak rozluźnienia mięśni, podciąganie kolan i pięt do góry, klepiące ­łydki, sztywna, zablokowana ręka, garbienie się.

262. Opisz krótko i podaj najczęstsze przyczyny dosiadu fotelowego
W dosiadzie fotelowym siedzenie nie znajduje się w najgłębszym punkcie siodła, gdyż zbytnio przesuwa się do tyłu. Na skutek tego uda i kolana podciągają się w górę. Błąd ten jest z reguły wynikiem zbyt krótkich strzemion, stałej jazdy w siodle skokowym lub w siodle, którego najgłębszy punkt jest przesunięty za bardzo do tyłu.

263. Opisz krótko i podaj najczęstsze przyczyny dosiadu widłowego
W dosiadzie widłowym ciężar jeźdźca spoczywa zbytnio na udach i pachwinach. Kości kulszowe są odciążone, łydki uciekają do tyłu, a kręgosłup często jest wklęsły. Przyczyną tego błędu są zwykle zbyt długie strzemiona lub siodło, którego najgłębszy punkt znajduje się za bardzo z przodu.

264. Dlaczego nie należy się garbić na koniu?
Zgarbienie pleców pociąga za sobą cały szereg innych błędów i jest jedną z cech dosiadu fotelowego. Powoduje to między innymi zbytnie przesuwanie łydek do przodu oraz „wiszenie” na wodzach, co utrudnia lub uniemożliwia prawidłowe powodowanie koniem. Ponadto jeździec poprzez brak rozluźnienia w lędźwiowej partii kręgosłupa nie jest wstanie podążać za ruchem konia, co jest warunkiem równowagi.

265. Czy dopasowanie długości puślisk ma znaczenie dla poprawnego dosiadu?
Poprawne dopasowanie puślisk ma bardzo duże znaczenie w poprawnym dosiadzie. Zbyt długie lub zbyt krótkie powodują usztywnienie i brak stabilnego dosiadu, nierównej długości dodatkowo powodują asymetrię dosiadu (krzywe siedzenie na koniu).

266. Opisz półsiad
Jeździec zgina się w biodrach do przodu. Jego ciężar przejmuje mocniej udo, kolano, stopa. Przy nieznacznym odciążeniu siedzenie pozostaje jak najbliżej siodła. W wyższym tempie, w skokach i przy odpowiednio większym odciążeniu, siedzenie oddala się bardziej od siodła, a tułów przybliża się bardziej do szyi konia.

267. Na czym polega jazda kłusem anglezowanym?
W kłusie anglezowanym jeździec nie wysiaduje każdego kroku konia, lecz znajdując oparcie na kolanach i strzemionach, unosi się na jeden krok w siodle, by w następnym znów miękko w nie powrócić. Ponieważ kłus jest chodem dwutaktowym, jeździec musi także zachować ten rytm.

268. Czy jazda kłusem anglezowanym jest właściwa dla początkujących jeźdźców?
Tak, gdyż umożliwia niedoświadczonym jeźdźcom stosunkowo łatwe dostosowanie się do ruchów konia. Jazda kłusem anglezowanym jest mniej męcząca dla jeźdźca i zmniejsza wpływ jego ciężaru na grzbiet konia.

269. Na którą nogę należy anglezować jadąc na ujeżdżalni lub po łukach?
Jeździec powinien siadać na wewnętrzną tylną kończynę konia (a więc zewnętrzną przednią). Przy każdej zamianie kierunku należy zmienić nogę.

270. Co to są pomoce jeździeckie?
Pomoce jeździeckie to środki, za pośrednictwem których jeździec porozumiewa się z koniem, a więc: ciężar, łydki i wodze (ręka).

271. Wymień naturalne pomoce jeździeckie.
Naturalne pomoce jeździeckie to ciężar jeźdźca, łydki i wodze (ręka).

272. Które z naturalnych pomocy jeździeckich mają działanie aktywizujące, a które wstrzymujące?
Działanie aktywizujące mają łydki i ciężar, zaś działanie wstrzymujące mają wodze.

273. Czy naturalne pomoce jeździeckie działają oddzielnie, czy też współdziałają ze sobą?
Naturalne pomoce jeździeckie, tj. dosiad (ciężar), łydki i wodze, zawsze współdziałają ze sobą, tzn. zawsze oddziałują na konia równocześnie. Zastosowanie jednego z tych elementów bez pozostałych nie da pożądanego rezultatu.

274. W jaki sposób oddziałuje na konia ciężar jeźdźca?
Ciężar jest pomocą aktywizującą. Jeździec może oddziaływać na konia ciężarem obciążając obustronnie, obciążając jednostronnie oraz odciążając.

275. Jakie wyróżniamy działanie łydek na boki konia?
Rozróżnia się łydkę aktywizującą – odpowiada ona za ruch do przodu, łydkę przesuwającą – aktywizuje ona ruch do przodu i w bok, oraz ograniczającą – kontrolującą reakcję konia na pomoce przesuwające.

276. W którym miejscu powinna naciskać łydka aktywizująca?
Łydka aktywizująca naciska tuż za popręgiem, i jest ułożona tak, że przez bark, biodro i piętę jeźdźca można poprowadzić pionową linię.

277. W którym miejscu powinna oddziaływać łydka przesuwająca?
Łydka przesuwająca naciska na bok konia i jest cofnięta na szerokość dłoni w stosunku do położenia łydki aktywizującej.

278. Czy łydka przesuwająca i ograniczająca leżą w tym samym miejscu?
Tak, położenie łydki przesuwającej i ograniczającej jest takie samo.

279. Jakie jest zadanie łydki ograniczającej?
Zadaniem łydki ograniczającej (kontrolującej) jest ograniczenie ruchu zadu w bok lub zapobieganie wypadaniem zadem na zewnątrz w stosunku do kierunku ruchu.

280. W jakich okolicznościach łydka działa uderzeniem (kopnięciem) na boki konia?
Łydki jeźdźca NIGDY nie mogą kopać ani uderzać boków konia, a jedynie spokojnie naciskać. W uzasadnionych okolicznościach możliwe jest działanie w formie impulsu, ale bez odrywania łydek od boków konia.

281. Opisz prawidłowy sposób trzymania wodzy.
Wodze – nie poskręcane, równej długości – trzyma się pomiędzy małym i serdecznym palcem. Spięte końcówki wodzy zwisają w dół z prawej strony końskiej szyi (zwyczajowo). Ręka jest zamknięta. Daszkowato ustawione kciuki lekko przyciskają wodze do palców wskazujących, żeby wodze się nie wysuwały. Ręce należy trzymać na takiej wysokości, żeby przedramię i wodza tworzyły linię prostą. Rozstaw dłoni jest zależny od grubości szyi ­konia, ponieważ linia przedramię – wodza (widziana z góry) musi być również prosta. Dłonie ustawione tak, by ich wewnętrzna strona była równoległa do szyi konia – pięści pionowo, górą zwrócone lekko do siebie.

282. Jakie są rodzaje oddziaływania wodzami?
Wodza może: ustępować (oddawać), wstrzymywać, przytrzymywać, ograniczać, wskazywać kierunek w bok.

283. Na czym polega wstrzymujące działanie wodzy?
Wstrzymujące działanie wodzy polega na chwilowym, zależnym od potrzeby mocniejszym przymknięciu ręki i lekkim skierowaniu nadgarstków do wewnątrz.

284. W jaki sposób działa wodza wskazująca kierunek w bok?
Wodza działająca w ten sposób pokazuje koniowi kierunek ruchu. Jeździec odprowadza wewnętrzną rękę nieco w bok od szyi konia (do wewnątrz), w celu skierowania głowy i szyi konia w kierunku ruchu. Wodza zewnętrzna pozostaje na swoim miejscu, ograniczając ruch do wewnątrz. W efekcie dłonie jeźdźca leżą nieco szerzej, niż podczas jazdy na wprost.

285. Na czym polegają najczęstsze błędy w używaniu pomocy wynikające z natury jeźdźca?
Najczęstszym błędem jest nadużywanie wodzy, związane z tym, że człowiek zawsze próbuje osiągnąć oczekiwany rezultat przede wszystkim za pomocą rąk. Tymczasem podczas poprawnego kierowania koniem powinny dominować łydki i ciężar jeźdźca, a wodze winny działać możliwie subtelnie.

286. Na czym polega wyczucie jeździeckie?
Wyczucie jeździeckie polega na umiejętności dostosowania siły i precyzji prawidłowo używanych pomocy w zależności od energii i szybkości reakcji dosiadanego konia.

287. Wymień pomoce dodatkowe służące do porozumiewania się z koniem.
Pomoce dodatkowe to głos, bat i ostrogi.

288. Do czego służą pomoce dodatkowe?
Pomoce dodatkowe służą do lepszego porozumienia się z koniem lub wzmocnienia naturalnych pomocy jeździeckich.

289. Na jaką cechę głosu konie reagują najbardziej?
Najważniejszą cechą głosu, na którą konie reagują jest jego ton.

290. Jaka jest najważniejsza rola głosu?
Głos jest środkiem pomocniczym, który przede wszystkim wzmacnia zaufanie konia.

291. Jaka jest różnica pomiędzy batem ujeżdżeniowym a palcatem?
Bat ujeżdżeniowy ma długość 110 cm wraz z końcówką, palcat skokowy ma długość do 75 cm wraz z końcówką (zazwyczaj klapką) – są to wymiary dozwolone podczas zawodów.

292. W którym miejscu działamy zazwyczaj na konia batem?
Najczęściej używa się bata tuż za łydką (wspomaga popędzające działanie łydki) lub po łopatce – wspomaga wtedy pomoce przesuwające lub ograniczające.

293. Do czego są potrzebne jeźdźcowi ostrogi?
Ostrogi potrzebne są do chwilowego wzmocnienia działania łydek.

294. Kto może używać ostróg?
Ostrogi mogą być używane tylko przez jeźdźców, którzy osiągnęli zrównoważony dosiad i nauczyli się kontrolować ruchy swoich łydek.

295. Co oznacza pojęcie „jazda na długiej wodzy”?
Koń porusza się na długiej wodzy, gdy ustawienie szyi odpowiada naturalnemu, a równocześnie zostaje zachowany kontakt z ręką jeźdźca.

296. Co oznacza pojęcie „jazda na swobodnej wodzy”?
Koń idzie na swobodnej wodzy, kiedy brak jest kontaktu ręki jeźdźca z pyskiem konia. Jeździec może trzymać wodze za sprzączkę.

297. Czy przy zatrzymaniu wodza działa wstecz?
Podczas wykonywania parady w żadnym wypadku wodza nie może działać wstecz, tzn. jeździec nigdy nie ciąg­nie za wodze. Wstrzymujące działanie wodzy osiąga się poprzez zamknięcie ręki.

298. Opisz pomoce do prawidłowej jazdy po łuku.
Ramiona jeźdźca są równoległe do łopatek konia, biodra jeźdźca są równoległe do bioder konia. Wewnętrzna łydka aktywizuje wewnętrzną tylną kończynę konia, zewnętrzna łydka leży o dłoń za popręgiem i działając ograniczająco zapobiega wypadaniu zadem. Wewnętrzna kość siedzeniowa jeźdźca jest bardziej obciążona. Wew­nętrzna wodza zapewnia miękkie ustawienie i wprowadza konia w zakręt, zewnętrzna wodza działa ograniczająco.

299. W którą stronę powinien być zgięty koń idący po łuku w lewo?
Koń idący po łuku w lewo powinien być zgięty w lewo, zgięcie powinno zawsze być zgodne z kierunkiem i promieniem łuku, po którym koń się porusza.

300. Którą kość siedzeniową (kulszową) jeździec bardziej obciąża na zakręcie?
Na zakręcie jeździec obciąża bardziej wewnętrzną kość siedzeniową.

 

301. Wymień podstawowe chody konia?
Podstawowe chody konia to step, kłus i galop.

302. Ile taktów słychać podczas ruchu konia stępem na twardym podłożu?
W stępie słyszalne są cztery takty.

303. Podaj kolejność stawiania przez konia kończyn w stępie, np. lewa tylna, lewa przednia, prawa tylna, prawa przednia.

304. Jakie rozróżniamy rodzaje stępa?
Rozróżniamy 4 rodzaje stępa: stęp swobodny, pośredni, wyciągnięty i zebrany.

305. Opisz pomoce stosowane do ruszania stępem ze „stój”.
Obustronne działanie ciężarem i łydkami pobudzają stojącego konia do ruchu naprzód, ustępująca wodza na miękkim kontakcie umożliwia ruch.

306. Opisz pomoce stosowane w ruchu podczas jazdy stępem.
Jeździec podąża w rozluźnieniu za ruchem konia, łydki utrzymują miękki kontakt z bokami konia, ręka jeźdźca, jego stawy barkowe i łokciowe akceptują lekko potakujący ruch szyi i głowy konia.

307. Opisz sposób stawiania przez konia kończyn w kłusie.
Koń opiera się na podłożu przekątną parą kończyn: np. prawa tylna-lewa przednia, odbija się i na moment powstaje faza zawieszenia. Następnie stawia przeciwstawną parę przekątnych (lewa tylna – prawa przednia) i ponownie po odbiciu z tej pary powstaje faza zawieszenia.

308. Jakie wyróżnia się rodzaje kłusa?
Wyróżnia się 4 rodzaje kłusa: kłus roboczy, pośredni, zebrany i wyciągnięty.

309. Jakie pomoce stosujemy przy ruszaniu kłusem?
Obustronne działanie ciężaru i obu łydek pobudza konia do ruchu naprzód, ustępująca wodza na miękkim kontakcie umożliwia ruch. Pomoce nieco silniejsze, niż przy ruszaniu stępem.

310. Podaj cechy charakterystyczne galopu
Galop jest dynamicznym chodem trzytaktowym. Po każdym skoku galopu (tzw. „foule”) następuje faza zawieszenia (lotu). Rozróżnia się galop z prawej nogi i z lewej nogi.

311. Co to jest „foule”?
Foule to pojedynczy skok w galopie.

312. Podaj kolejność stawiania kończyn podczas galopu z prawej nogi?
Koń stawia na ziemi lewą tylną kończynę, następnie równocześnie przekątne prawą tylną – lewą przednią i ­kolejno prawą przednią, po czym następuje faza zawieszenia (lotu).

313. Na którą nogę należy galopować jadąc po ujeżdżalni w lewo?
Jadąc w lewo należy galopować z lewej nogi.

314. Opisz w skrócie pomoce potrzebne do zagalopowania z prawej nogi.
Najpierw należy zwrócić uwagę konia poprzez półparady, następnie obciążyć bardziej wewnętrzną, prawą kość siedzeniową. Prawa łydka, leżąca przy popręgu, aktywizuje ruch do przodu, prawa wodza nadaje ustawienie konia w prawo, a lewa zewnętrzna wodza ogranicza ustawienie. Lewą łydkę należy przesunąć na szerokość dłoni za popręg. W momencie zagalopowania jeździec poprzez lekko ustępujące wodze, zwłaszcza wewnętrzną, pozwala na wykonanie przez konia nieskrępowanego skoku galopu.

315. Jakie rozróżnia się rodzaje galopu?
Rozróżnia się cztery rodzaje galopu: galop roboczy, galop pośredni, galop zebrany i galop wyciągnięty.

316. Jaki warunki jeździec musi spełnić, by rozpocząć naukę skoków przez przeszkody?
Przed rozpoczęciem nauki skoków przez przeszkody jeździec musi mieć opanowany na bazie dosiadu podstawowego zrównoważony półsiad, umieć przyjmować różne stopnie odciążenia oraz musi umieć prowadzić konia na pomocach w półsiadzie.

317. Wymień rodzaje przeszkód parkurowych
Przeszkody pionowe – np. stacjonata, mur; przeszkody wysoko-szerokie – okser, triplebar i przeszkody szerokie – rów z wodą.

318. Co to jest szereg przeszkód?
Szereg pojedyncze przeszkody, pomiędzy którymi koń wykonuje 1 lub 2 skoki galopu (7–12 m).

319. Co to jest linia przeszkód? Linia to 2 przeszkody, pomiędzy którymi koń musi wykonać 3, 4, 5 lub 6 skoków ­galopu.

320. Co to jest ustawienie przeszkód na skok-wyskok?
Jest to ustawienie 2 przeszkód w taki sposób, aby koń nie wykonał pomiędzy nimi skoku galopu, ale po wylądowaniu po pierwszej przeszkodzie natychmiast odbił się energicznie na następną. Tak ustawione przeszkody mogą stanowić część szeregu gimnastycznego.

321. Kto może brać udział w konnych wyjazdach w teren?
W konnych wyjazdach w teren mogą brać udział ci, którzy opanowali podstawy dosiadu, zarówno ujeżdżeniowego jak i półsiadu, oraz potrafią pewnie działać pomocami.

322. Którzy jeźdźcy mogą poruszać się konno po drogach publicznych?
Po drogach publicznych mogą poruszać się jedynie jeźdźcy znający zasady ruchu drogowego oraz konie oswo­jone z ruchem pojazdów

323. Jak należy się zachować mijając rowerzystów, pieszych, bawiące się dzieci itp.?
We wszystkich w/w sytuacjach należy przejść do stępa i mijać te osoby ostrożnie stępem w bezpiecznej odleg­łości.

324. Jak należy się przygotować do jazdy po zmroku?
Spodziewając się jazdy po zmroku należy zabrać ze sobą specjalne latarki ze światłem pozycyjnym (białe do przodu, czerwone do tyłu) mocowane do lewej łydki lub lewego ramienia jeźdźca. Wskazane jest również posiadanie elementów odblaskowych na częściach sprzętu (ochraniacze, derki) oraz kamizelek lub kurtek z elementami odblaskowymi.

325. Czy jadąc w teren należy zabrać ze sobą telefon komórkowy?
Podczas każdego wyjazdu w teren należy bezwzględnie mieć przy sobie telefon komórkowy z uwagi na łatwość wezwania w razie potrzeby pomocy.

326. Jakich zasad należy przestrzegać podczas jazdy w zastępie w terenie?
Należy przestrzegać następujących zasad: nie wolno wyprzedzać czołowego, należy poruszać się dokładnie śladem i chodem jeźdźca czołowego, należy zachowywać bezpieczne odstępy pomiędzy końmi, wynoszące minimum 3 metry.

327. W jaki sposób prowadzący jeździec może wydawać polecenia grupie?
Prowadzący może wydawać polecenia ręką, dlatego należy obserwować gesty prowadzącego zastęp instruk­tora.

328. Co oznacza prawa ręka instruktora wyprostowana i podniesiona do góry podczas jazdy konnej?
Jest to zapowiedź każdej komendy i oznacza „UWAGA!”

329. W jaki sposób pokonujemy wjazdy (podjazdy) w terenie?
Podczas wjazdów jeździec odciąża grzbiet konia, pochylając tułów do przodu i pozostawiając koniowi niezbędną swobodę głowy i szyi. Jeździec nie powinien przy tym tracić kontaktu z pyskiem konia. Na stromych wjazdach można chwycić się grzywy lub objąć konia oburącz za szyję.

330. W jakim chodzie wjeżdżamy na długie podjazdy?
Na długie podjazdy wjeżdżamy stępem.

331. Jak należy się zachować na stromym zjeździe?
Na stromym zjeździe jeździec zachowuje dosiad odciążający, pochyla się do przodu i nieco wycofuje biodra. Nie wolno tracić kontaktu z pyskiem. Kierunek zjazdu powinien być prostopadły do zbocza w dół.

332. Dlaczego nie należy przejeżdżać przez głębokie kałuże?
W kałużach mogą znajdować się ostrze przedmioty, mogące pokaleczyć nogi konia.

333. W jaki sposób należy się poruszać po drogach publicznych?
Jazda wierzchem powinna odbywać się po wyznaczonych drogach. W razie braku takiej drogi jazda wierzchem moŻe odbywać się po poboczu, a jeżeli brak jest pobocza – po jezdni. Nie powinno się korzystać z dróg wyznaczonych do ruchu pieszych lub rowerzystów.

334. W jaki sposób należy prawidłowo przekraczać drogę publiczną?
Jadąc wzdłuż drogi jeźdźcy poruszają się, zgodnie z przepisami Kodeksu Drogowego, w zastępie (na ogonach). W odpowiednim miejscu (dostateczna widoczność, brak nadjeżdżających pojazdów) na komendę instruktora jednocześnie wszyscy wjeżdżają prostopadle na jezdnię i najkrótszą drogą dojeżdżają do przeciwległego pobocza, gdzie równocześnie skręcają wzdłuż drogi i kontynuują jazdę za prowadzącym.

335. Jakie są najczęstsze przyczyny wypadków związanych z jeździectwem?
Najczęstszą przyczyna wypadków jest lekceważenie zasad bezpieczeństwa, nonszalancja i nieostrożność oraz rutyna.

336. Jakie niewłaściwe zachowania w stajni i podczas jazdy mogą być przyczyną wypadku? Wymień co najmniej trzy przykłady.
Nagłe wejście do stanowiska bez uprzedzenia konia głosem, czyszczenie biegającego po boksie, nie wiązanego konia, obsługa konia w niewłaściwym obuwiu (klapki, sandałki, buty na śliskiej podeszwie), niewłaściwe prowadzenie konia w ręku, owijanie lonży lub wodzy wokół ręki, nie zachowanie bezpiecznej odległości przy prowadzeniu koni i podczas wsiadania i zsiadania, brak ostrożności w czasie podciągania popręgu i wsiadania, wejście na halę bez uprzedzenia głosem „uwaga” i uzyskanie zgody na zapytanie „wejście wolne?”, wjeżdżanie na koniu w wąskie przejścia, nie do końca otwarte bramki itp.

337. Jaki sprzęt jeździecki może być przyczyną wypadku?
Niesprawny, niesprawdzony lub wadliwy sprzęt może spowodować wiele groźnych wypadków.

338. Jakie błędy spowodowane słabymi umiejętnościami jeździeckimi mogą powodować wypadki? Wymień co najmniej trzy przykłady.
Stopa głęboko wpadająca w strzemię, pięty zadarte do góry, ciągnięcie za wodze wspinającego się konia, usztywnianie ciała (często prowadzi do złamań w razie upadku), silne zaciskanie nóg powodujące uszkodzenie mięśni przywodzicieli uda, niewłaściwe używanie pomocy jeździeckich, zwłaszcza bata i ostróg.

339. Czy w stajni powinna być apteczka pierwszej pomocy medycznej?
Tak, w każdej stajni powinna znajdować się apteczka pierwszej pomocy dla ludzi, wyposażona w niezbędne środki i materiały, niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy medycznej. Zawartość apteczki powinna być na bieżąco uzupełniana.

340. Czy w przypadku upadku z konia jeździec nie może samodzielnie wstać należy go postawić na nogi i pomóc dosiąść konia?

W żadnym wypadku nie należy tak postępować, gdyż upadek mógł spowodować wiele groźnych urazów. ­Lepiej poczekać, aż poszkodowany sam zacznie się podnosić.

341. W jaki sposób można stwierdzić czy osobie poszkodowanej bije serce?
Sprawdzamy to poprzez badanie tętna na tętnicy szyjnej – przykładając trzy środkowe palce dłoni w połowie długości szyi w okolicy przednio – bocznej powinniśmy czuć wyraźne tętno, co świadczy o akcji serca.

342. Jakie czynności składają się na reanimację osoby nie dającej oznak życia?
Reanimacja, czyli ożywianie, polega na zastosowaniu sztucznego oddychania i masażu serca celem przywrócenia oddechu i krążenia krwi.

343. W jakim czasie należy podjąć reanimację od momentu wypadku na skutek którego poszkodowany stracił przytomność i nie daje oznak życia (zatrzymanie oddechu i akcji serca)?
Reanimację należy podjąć natychmiast, gdyż już po 3–5 minutach następuje obumarcie mózgu na skutek zatrzymania krążenia krwi.

344. Jakie zasady bezpieczeństwa należy zachowywać wyjeżdżając w teren?
Nie należy wyjeżdżać w teren w pojedynkę, starać się by grupa liczyła przynajmniej 3 osoby, zawsze zabierać ze sobą telefon komórkowy (najlepiej, gdy jest ich w grupie kilka – spadając z konia mona go uszkodzić, co uniemożliwi wezwanie pomocy). Grupa jeźdźców powinna wyjeżdżać w teren pod opieką instruktora, a osoby niepełnoletnie zawsze w towarzystwie dorosłych. Pozostawić w stajni wiadomość o zamierzonym czasie powrotu i trasie przejazdu oraz unikać dróg o dużym nasileniu ruchu.

345. Dlaczego znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy jest obowiązkiem każdego jeźdźca?
Znajomość zasad pierwszej pomocy jest konieczna z uwagi na stosunkowo dużą urazowość w jeździectwie. W razie wypadku umiejętności i wiedza z zakresu pierwszej pomocy medycznej mogą nie tylko zmniejszyć ryzyko powikłań u osoby poszkodowanej, ale przede wszystkim uratować jej życie.

 

 

fot. grafika equista.pl, pytania i odpowiedzi PZJ