Zawód jeździec w konsultacjach społecznych Ministerstwa Edukacji Narodowej

Data publikacji: 2016-02-12
Zawód jeździec fot. Oliwia Chmielewska

 

Jakiś czas temu pisaliśmy o tym, że do list polskich zawodów zostanie dopisany jeszcze jeden - zawód jeździec. Aktualnie trwają konsultacje społeczne tego projektu, koordynowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a do których zaprasza również Polski Związek Jeździecki. Jest szansa, że pierwsze klasy o jeździeckim profilu powstaną jeszcze w 2016 roku! Więcej o projekcie piszemy poniżej. 

 

Konsultacje społeczne

Konsultacje dotyczą w szczególności projektu podstawy programowej kształcenia w tym zawodzie, które będzie prowadzone w zasadniczych szkołach zawodowych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Podpisanie znowelizowane rozporządzenia nastąpi prawdopodobnie już w marcu, tak aby od 1 września szkoły mogły rozpocząć kształcenie w tym zawodzie.

Propozycje i uwagi do projektu można przekazywać pisemnie, do 17 lutego na adres: kjp@pzj.pl

Treść projektu można znaleźć TUTAJ

 

Gdzie i na jakich zasadach będzie się można kształcić w nowym zawodzie? 

W rozporządzeniu przewidziano m.in., że wykształcony wg nowej podstawy programowej jeździec będzie posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie chowu i hodowli koni, jeździectwa oraz treningu koni.

Jak czytamy w punkcie "Cele kształcenia w zawodzie":

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie jeździec powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. wykonywanie czynności związanych z chowem i użytkowaniem koni;
  2. przygotowywanie koni do użytkowania sportowego, wyścigowego, rekreacyjnego i terapeutycznego;
  3. wykonywanie czynności związanych z treningiem koni sportowych, wyścigowych, rekreacyjnych i terapeutycznych;
  4. obsługiwanie urządzeń związanych użytkowaniem i treningiem koni;
  5. prowadzenie i obsługa ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).

Szkoła kształcąca w zawodzie jeździec powinna posiadać odpowiednią infrastrukturę "zapewniającą  rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu" tj. stajnię, siodlarnię, szorownię, wozownię, krytą ujeżdżalnię, plac treningowy, parcour, czworobok, bieżnię wyścigową, okólnik do lonżowania koni, wybiegi dla koni, urządzenia do treningu koni, magazyny pasz treściwych i objętościowych." W przypadku gdy szkoła nie dysponuje własnym ośrodkiem jeździeckim, musi zorganizować uczniom warunki do kształcenia np. w innej placówce. 

Kształcenie może być realizowane na terenie torów wyścigowych oraz ośrodków sportowych i rekreacyjnych. 

 

źródło: materiały prasowe PZJ, Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach, fot. Oliwia Chmielewska/equista.pl