Psychologia zwierząt w ofercie Uniwersytetu SWPS

Data publikacji: 2021-02-20
Koń, fot. pixabay.com


Uniwersytet SWPS w Poznaniu planuje otworzyć nowy kierunek studiów podyplomowych, tzn. psychologię zwierząt – program obejmuje szereg wykładów i warsztatów o zróżnicowanej tematyce, wśród których oczywiście nie zabraknie zagadnień związanych z końmi. Jakie przedmioty uwzględniono w harmonogramie zajęć i kto może wziąć udział w rekrutacji? 


Tak o kierunku wypowiedział się Remigiusz Cichoń, kierownik merytoryczny kierunku: „Słuchacze zapoznają się z ewolucją gatunków zwierząt objętych programem, pojęciami, metodami badawczymi, wymaganymi do zrozumienia psychiki psów, kotów i koni, poznają metody oceny dobrostanu zwierząt i jego wpływ na zachowania. Poznają naukowe teorie w etologii zwierząt, nabywając umiejętność oceny zachowań i generowanych emocji w sytuacjach zbliżonych do naturalnych”. Nauka trwa 9 miesięcy, natomiast program obejmuje 180 godzin wykładów i warsztatów, które podzielono na poniższe przedmioty: 

  • anatomia i fizjologia mózgu i układu nerwowego, regulacja neurohormonalna procesów zachowań, procesy i mechanizmy uczenia się (12 godz.)
  • podstawy psychologii (16 godz.)
  • organizacja praktyki behawioralnej (10 godz.)
  • trudności w bezpośredniej relacji z koniem (44 godz.)
  • problemy zachowań psów i kotów (94 godz.)
  • modyfikacja zachowań kotów (4 godz.). Studia są kierowane do absolwentów kierunków związanych z uwzględnionymi w programie zwierzętami (m.in. lekarzy weterynarii, magistrów zootechniki, biologii ogólnej, zoologii, fizjologii zwierząt czy biologii medycznej), jak również do osób, które ukończyły inne studia licencjackie i magisterskie, ale posiadają doświadczenie w pracy ze zwierzętami (wówczas rekrutacja będzie uzupełniona o rozmowę kwalifikacyjną). 


Rekrutacja trwa, a więcej szczegołów można znaleźć TUTAJ


tekst i opracowanie: equista.pl, fot. pixabay.com