Część federacji narodowych przeciwna zniesieniu obostrzeń wobec Rosji i Białorusi

Data publikacji: 2023-11-30
Zgromadzenie Ogólne FEI w Meksyku, fot FEI/Liz Gregg


Podczas niedawnego Zgromadzenia Ogólnego FEI w Meksyku (18-21 listopada) Zarząd FEI wydał decyzję w sprawie zniesienia wszelkich obostrzeń wobec Rosji i Białorusi, które wprowadzono po inwazji rosyjskich sił zbrojnych na Ukrainę – ten dokument skłonił niektóre federacje narodowe do złożenia wspólnego oświadczenia o braku poparcia dla tego postanowienia, a wśród sygnatariuszy nie zabrakło również Polskiego Związku Jeździeckiego.Zarząd FEI wydał swoją decyzję 18 listopada, a jej głównym założeniem było zniesienie wszelkich środków ochronnych wobec rosyjskich i białoruskich zawodników, koni i osób oficjalnych, by w przyszłości umożliwić im powrót do udziału w zawodach jeździeckich na poziomie międzynarodowym. Takie stanowisko spotkało się ze stanowczą reakcją niektórych europejskich federacji narodowych, które opublikowały wspólne oświadczenie. Oto jego fragment: „Sytuacja z wojną w Ukrainie nie uległa zmianie. Dlatego podtrzymujemy nasze stanowisko, aby nie otwierać rosyjskim i białoruskim sportowcom, koniom i działaczom udziału w międzynarodowym sporcie. To nie jest odpowiedni czas na rozważanie ich powrotu. Nie da się skutecznie zdefiniować, sprawdzać i nadzorować neutralności rosyjskich i białoruskich zawodników, koni i osób oficjalnych”. W dalszej części dodano: „Narodowe federacje jeździeckie Europy nordyckiej, bałtyckiej i środkowej korzystają z okazji, aby jeszcze raz potwierdzić nasze niezachwiane wsparcie dla narodu ukraińskiego i żądanie pokoju”.Oświadczenie podpisały krajowe federacje jeździeckie: Austrii, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Łotwy, Litwy, Norwegii, Szwecji i Polskitekst i opracowanie: equista.pl, źródło: Česká jezdecká federace/Facebook, fot. FEI/Liz Gregg