UE zakazała sprzedaży koni do Rosji

Data publikacji: 2022-03-28
Koń, fot. pixabay.com


W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dn. 15 marca br. opublikowano wykaz towarów luksusowych, których od teraz nie wolno m.in. sprzedawać, dostarczać czy przekazywać na rzecz osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji – na liście znalazły się też konie. 


Pełna treść Rozporządzenia Rady (UE) 2022/428 z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie – TUTAJtekst i opracowanie: equista.pl, fot. pixabay.com