Reakcja FEI na rosyjską inwazję w Ukrainie

Data publikacji: 2022-03-01
Reakcja FEI na rosyjską inwazję w Ukrainie, fot Dava Palej


W ostatni piątek (25 lutego) Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) wydał dokument, w którym wezwał wszystkie międzynarodowe federacje sportowe do zmiany terminów lub całkowitego odwołania ich wszystkich rosyjskich i białoruskich wydarzeń sportowych, które zaplanowano na ten rok – w związku z tym w poniedziałek (28 lutego) zebrała się Rada Wykonawcza Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej, by „jednogłośnie potępić inwazję rosyjskich sił zbrojnych na Ukrainę i ustalić konsekwencje”. Co uzgodniono podczas spotkania? 


Zarząd FEI wyraził solidarność z ukraińską społecznością jeździeckąNa podstawie wspomnianego dokumentu Zarząd FEI zwrócił się do Sekretarza Generalnego FEI z dyspozycją usunięcia wszystkich rosyjskich i białoruskich imprez jeździeckich na poziomie międzynarodowym, które miały odbyć się w 2022 r., jednak był to dopiero początek konsekwencji. Dodatkowo Zarząd FEI postanowił zamrozić wszelkie tamtejsze działania rozwojowe i w ramach FEI Solidarity, a ponadto usunąć lub przenieść zaplanowane na ten rok Kursy FEI dla osób oficjalnych, które miały odbyć się na terenach Rosji i Białorusi. W tej chwili FEI rozważa również wprowadzenie zalecenia Zarządu Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, polegającego na wykluczeniu z udziału wszystkich rosyjskich i białoruskich zawodników i działaczy – decyzja w tej sprawie ma być podjęta wkrótce. 


Równolegle Zarząd FEI zdecydował się założyć Fundusz Pomocy Solidarnościowej FEI dla ukraińskiej społeczności jeździeckiej, a w jego ramach przekazać kwotę w wysokości 1 mln franków szwajcarskich (ok. 4,5 mln złotych). Uzupełnieniem tego działania jest ścisła współpraca z Ukraińską Federacją Jeździecką i krajami sąsiadującymi, by wspólnie wypracować najlepsze formy wsparcia logistycznego czy finansowego. Ingmar De Vos (Prezydent FEI od 2014 r.) jest w stałym i bliskim kontakcie z przedstawicielami Ukraińskiej Federacji Jeździeckiej, a tak brzmi treść jego oświadczenia, które pojawiło się na stronie internetowej FEI: „Jesteśmy głęboko zaniepokojeni sytuacją wszystkich Ukraińców i całej społeczności jeździeckiej w Ukrainie. Ich bezpieczeństwo jest naszym priorytetem, dlatego ściśle współpracujemy z naszymi kluczowymi kontaktami w Ukrainie i w krajach sąsiednich, aby szukać rozwiązań dla ich najpilniejszych potrzeb. Sport to sieć, która opiera się i rozkwita na duchu zespołowym i koleżeństwie, a dzięki tym ważnym przyjaźniom możemy wspierać społeczeństwo Ukrainy w tych trudnych czasach”.


Polscy miłośnicy jeździectwa i hodowli również postanowili się zorganizować, by pomóc – wśród przykładów można wymienić działalność grupy Pomoc dla koni w Ukrainie oraz listę z nazwiskami lekarzy weterynarii, którzy udzielają bezpłatnych porad

tekst i opracowanie: equista.pl, źródło cytatów: inside.fei.org, fot. Dava Palej Timeless Photography