FEI Sports Forum 2023: Z myślą o przyszłości jeździectwa

Data publikacji: 2023-05-02
koń main, fot. pixabay.com


Zakończona 25 kwietnia dwudniowa konferencja FEI Sports Forum w Lozannie była poświęcona dyskusji m.in. na temat szeroko pojętej przyszłości jeździectwa, oczywiście ze szczególnym uwzględnieniem roli koni sportowych. W programie obrad nie zabrakło też zagadnienia wysokości puli nagród pieniężnych czy omówienia wymogów stosowanych podczas zawodów, poza tym zaprezentowano aplikację FEI TackApp, jak również dokonano przeglądu przepisów jednej z konkurencji. Przedstawicielką polskiej społeczności jeździeckiej była Kaja Koczurowska-Wawrzkiewicz, wiceprezes Zarządu PZJ.Ingmar De Vos podczas otwarcia konferencji FEI Sports Forum
„Jestem przekonany, że przemawiam w imieniu każdej osoby należącej do społeczności jeździeckiej, kiedy mówię, że w głębi serca chcemy tylko tego, co najlepsze dla naszych końskich partnerów” – tak Ingmar De Vos przedstawił ogólny cel kwietniowej konferencji z udziałem delegatów z najróżniejszych zakątków świata. W swoim przemówieniu szef FEI podkreślił też, że człowiek i koń ze sobą związani od wielu wieków, a łącząca obie strony więź jest niezwykle głęboka i ważna. Niegdyś konie pomagały ludziom w codziennym przetrwaniu, dziś podstawą wzajemnych relacji jest szacunek i zaufanie, jednak konieczne jest wprowadzenie zmian i konkretnych działań, by jeździectwo mogło sprostać wyzwaniom obecnych czasów i aby było pozytywnie postrzegane również przez osoby niezwiązane ze sportami konnymi. Co ważne, Ingmar De Vos chciałby – przy jednoczesnym zaangażowaniu całej społeczności jeździeckiej – pokierować rozwojem hipiki z myślą o kolejnych pokoleniach.Dr Natalie Waran
Jednym z najbardziej interesujących punktów FEI Sports Forum było przedstawienie 24 propozycji zmian, które są efektem prac prowadzonych przez powołaną w czerwcu Komisję ds. Etyki i Dobrobytu Koni (Equine Ethics and Wellbeing, EEWB). Zespół działa pod przewodnictwem dr Natalie Waran, a podstawą przedstawionego raportu były badania przeprowadzone wśród opinii publicznej oraz przedstawicieli społeczności jeździeckiej. Wszystkie zaprezentowane propozycje dotyczyły poprawy dobrostanu koni sportowych, w tym zapewnieniu im godnych warunków przez całe życie, a nie tylko w okresie aktywności sportowej. Późniejsza dyskusja z udziałem delegatów znajdzie swoje odzwierciedlenie w  ostatecznym opracowaniu zaleceń, które następnie zostaną wysłane do Zarządu FEI i potem poddane głosowaniu podczas listopadowego Zgromadzenia Ogólnego FEI.TechQuestrian – Going for Gold – tak brzmiał tytuł części konferencji poświęconej nowym technologiom 
Bardzo ciekawe były też pomysły związane z nagrodami pieniężnymi przyznawanymi w zmaganiach skokowych, ponieważ m.in. zaproponowano rezygnację z franka szwajcarskiego z jednoczesnym przyjęciem euro jako głównej waluty oraz dolara jako drugiej, jak również przedstawiono koncepcję wprowadzenia konkretnego minimum wysokości nagród pieniężnych w zmaganiach na poziomie CSI1*, co większość delegatów uznała za obecnie niewykonalne. W dalszej części konferencji zaprezentowano też np. wymogi stosowane podczas wydarzeń sportowych (dotyczyły m.in. wody pitnej dla koni, procedur bezpieczeństwa w stajniach czy opieki weterynaryjnej) oraz dokonano pełnego przeglądu przepisów obowiązujących w sportowych rajdach konnych. Uczestnicy wydarzenia mogli też zapoznać się z np. nową aplikacją FEI TackApp, dzięki której można łatwo sprawdzić, czy dany sprzęt jest dopuszczony do użytku podczas zawodów.tekst i opracowanie: equista.pl, fot. pixabay.com, FEI