Żywienie: 7 zasad przy skarmianiu pasz treściwych u koni

Data publikacji: 2015-08-12

Ilość paszy treściwej

Nie powinno się podawać więcej niż 2 kg paszy treściwej na jeden odpas z uwagi na mały żołądek konia. Posiłki najlepiej jest rozdzielić na kilka małych porcji (ok.3-4) i podawać je w równych odstępach czasowych.