Komunikat Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Data publikacji: 2021-03-29
Konie, fot. pixabay.com


W piątek (26 marca) na stronie internetowej Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pojawił się komunikat w sprawie zmiany przepisów dotyczących obostrzeń w sporcie. Oto jego pełna treść: 


Zmiany w obostrzeniach

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wprowadzono następujące zmiany w obszarze sportu:

1. zakres ograniczeń został doprecyzowany o część dotyczącą działalności obiektów sportowych, ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.11.Z

2. zrezygnowano z wyjątku dotyczącego „dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy”.

3. wprowadzono zakaz:

– przeprowadzania na podstawie art. 37a ust. 8 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1863) egzaminów na uprawnienia do uprawiania turystyki wodnej (patenty żeglarskie oraz pateny i licencje motorowodne)

– organizowania i prowadzenie szkoleń oraz egzaminów na tytuły instruktora lub trenera sportu w rozumieniu art. 41 ustawy o sporcie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1133). 

W przypadku egzaminów zgłoszonych do przeprowadzenia w ww. okresie, przesłane terminy planowanych egzaminów zostaną anulowane.


Dopuszczalna działalność w obszarze sportu

W związku z wprowadzeniem powyższych przepisów, obowiązujące obostrzenia w obszarze sportu zezwalają na współzawodnictwo sportowe, zajęcia sportowe i wydarzenia sportowe:

1. z udziałem przedstawicieli sportu zawodowego:

– zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie o sporcie;

– zawodników będących członkami kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej;

– lig zawodowych w rozumieniu ustawy o sporcie

2. odbywające się bez udziału publiczności

3. organizowane w ścisłym reżimie sanitarnym.


tekst i opracowanie: equista.pl, źródło: Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, fot. pixabay.com