PZJ poparł inicjatywę Ogólnopolskiego Zespołu Wsparcia Branży Jeździeckiej

Data publikacji: 2020-04-20
Jarosław Skrzyczyński (POL) & Chacclana fot Dava Palej Timeless Photography
Jarosław Skrzyczyński (POL) & ChacclanaZarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zdecydował się przyjąć uchwałę, której treść wyraża poparcie dla inicjatywy Ogólnopolskiego Zespołu Wsparcia Branży Jeździeckiej, polegającej na wprowadzeniu poprawki w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Oto propozycja zmiany: 


8. 1. Ograniczenia, o których mowa w § 7 ust. 1:

1)     pkt 1 lit. a–j oraz pkt 2, polegają na całkowitym zakazie prowadzenia działalności, z wyłączeniem realizacji usług w ramach działalności, o której mowa w § 7 pkt 1 lit. i - j, obejmujących prowadzenie treningów indywidualnych na świeżym powietrzu, w których bierze udział jedynie osoba prowadząca trening i osoba trenowana, z zastrzeżeniem przestrzegania obowiązków, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 1 oraz § 17 ust. 1;

UZASADNIENIE DO ZMIANY §8 ust. 1 pkt 1

Wprowadzenie zmiany w zakresie §8 ust. 1 pkt 1 polegającej na umożliwieniu prowadzenia treningów indywidualnych przy zachowaniu obowiązku przestrzegania postanowień określonych w § 16 ust. 1 pkt 1 oraz § 17 ust. 1 jest zgodne z celem niniejszego Rozporządzenia, w żaden sposób nie zagraża zdrowiu osób biorących udział w treningu indywidualnym ani zwiększeniu rozprzestrzeniania się koronawirusa. Należy podkreślić, iż jest zgodne z regulacjami wprowadzanymi w innych krajach i zaleceniami medycznymi, które mają za zadanie zminimalizować negatywne skutki epidemii i kwarantanny. Ponadto pozwoli na zminimalizowanie negatywnych skutków gospodarczych obecnej sytuacji przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa osób biorących udział w treningu indywidualnym. Należy również podkreślić, iż jeżeli chodzi o treningi zwierząt będzie to niezwykle pomocne m.in. dla środowiska jeździeckiego, i może uchronić przed upadkiem wielu małych przedsiębiorców, a także pozwolić zadbać o dobrostan zwierząt , w tym koni sportowych.  


Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – PDFtekst i opracowanie: equista.pl, fot. Dava Palej Timeless Photography