Biotechnologia w rozrodzie koni – konferencja w SO Książ

Data publikacji: 2021-06-14
Konie, fot. pixabay.com


Szkolenia Weterynaryjne Sylwester Zając (vetpraktyki.pl), Alina Palichleb (sassebi.pl), GFE Polska – Centrum Rozrodu Koni oraz Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR zapraszają na konferencję pt. „Biotechnologia w rozrodzie koni”, która odbędzie się w dniach 15-16 października na terenie Stada Ogierów Książ. Wydarzenie jest przeznaczone dla szeroko pojętego środowiska jeździeckiego, tzn. m.in. techników i lekarzy weterynarii czy hodowców koni, a celem organizatorów jest przedstawienie nowych technik biotechnologicznych. Poniżej można znaleźć więcej szczegółów.


Plakat wydarzeniaPLAN KONFERENCJI

PIĄTEK (15 października) 

8:30–9:00 | Rejestracja uczestników

9:00–9:15 |  Przywitanie

9:15–10:15 |  Wykład I

Nowe możliwości w biotechnologii rozrodu koni. Przyżyciowe pobieranie oocytów (OPU) jako alternatywa dla klasycznego embriotransferu 

Duccio Panzani DVM PhD – University of Pisa

10:15–11:00 | Wykład II

Przeżyciowe pobieranie oocytów (OPU) aspekty praktyczne 

Greg Staniek BVMS MRCVS – Clinical Director of Bourton Vale Equine Clinic

John R. Newcombe DVM PhD – University of Nottingham

11:00–11:15 | Wykład sponsorowany

11:15–11:30 | Przerwa kawowa

11:30–12:15 |  Wykład III

Metody doboru klaczy biorczyń na potrzeby transplantacji zarodków

Duccio Panzani DVM PhD – University of Pisa

12:15–13: 30 | Wykład IV

Standardy postępowania podczas inseminacji klaczy nasieniem schłodzonym i mrożonym. Za i przeciw w codziennej praktyce w aspekcie potrzeb hodowców i możliwość lekarzy weterynarii. Najczęściej popełniane błędy podczas inseminacji 

John R. Newcombe DVM PhD – University of Nottingham

13:30–14:00 Dyskusja, wymiana doświadczeń

Karolina Świrgoń RVN, tech. wet., mgr inż. Wydziału Rolnictwa SGGW, inż. Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW – moderator paneli dyskusyjnych

14:00–15:00 | Przerwa obiadowa

Przejazd treningowy Bartłomieja Kwiatka – polski powożący, trener, wielokrotny medalista mistrzostw świata oraz mistrzostw Polski w powożeniu, jeden z najlepszych zawodników w tej dyscyplinie na świecie.

14:15–15:15 | Wykład sponsorowany

15:15–16:15 | Wykład V

Metody doboru reproduktorów z perspektywy hodowli francuskiej. Przykłady dobrych i złych kojarzeń

Arnaud Evain – Chairman GFE (Groupe France Élevage)

16:00–16:30 | Wykład VI

Cykl rujowy prawidłowy i patologiczny w kontekście zmian behawioralnych u klaczy sportowych. Czyli kiedy stosować ingerencję lekami hormonalnymi 

Magdalena Profaska lek. wet. – Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR w Krakowie

16:30–17:00 | Wykład VII

Ciąża bliźniacza u klaczy – możliwości profilaktyczne, diagnostyczne i kontrolne

Maciej Witkowski dr hab. n. wet. prof. UR w Krakowie – Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR w Krakowie

17:00–18:30 | Przejażdżka tramwajami konnymi i zwiedzanie Zamku w Książu

18:30–20:00 | Czas wolny

20:00–1:00 | Spotkanie integracyjne, posiłek


SOBOTA (16 października)

9:15–10:30 | Wykład VIII

Praktyczne wykorzystanie metod biotechnologicznych w działalności komercyjnej Groupe France Elevage

Arnaud Evain – Chairman GFE (Groupe France Élevage)

10:30–11:00 | Wykład IX

Zastosowanie nowatorskich metod biotechnologicznych w rozrodzie koni w Polsce z perspektywy lekarza weterynarii – specyfika rynku 

Sylwester Zając dr nauk wet. – GFE Polska – Centrum Rozrodu Koni

11:00–11:15 | Wykład sponsorowany

11:15–11:30 | Przerwa kawowa

11:30–12:15 | Wykład X

Immunoprofilaktyka klaczy źrebnych, ogierów, źrebiąt oraz młodzieży w aspekcie zakażeń wirusem Herpes. Czy i jak warto szczepić?

Lucjan Witkowski dr hab. n. wet. Prof. SGGW – Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

12:15–13:00 | Wykład XI

Żywienie klaczy i ogierów hodowlanych

Agnieszka Waliczek mgr inż. – Wydział Hodowli I Biologii Zwierząt, UR im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

13:00–13:30 | Panel dyskusyjny

Karolina Świrgoń RVN, tech. wet, mgr inż. Wydziału Rolnictwa SGGW, inż. Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW– moderator paneli dyskusyjnych

13:30 | Zakończenie konferencji
Informacje o zapisach i propozycjach zakwaterowania można znaleźć TUTAJ, a regulamin wydarzenia jest dostępny TUTAJ


tekst i opracowanie: equista.pl, fot. mat. prasowe, pixabay.com