EEF nawiązuje współpracę z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Luzaków

Data publikacji: 2023-01-26
Skoki, fot EEF


W kwietniu zeszłego roku Międzynarodowa Federacja Jeździecka (FEI) zdecydowała się
formalnie uznać Międzynarodowe Stowarzyszenie Luzaków (IGA), a teraz na podpisanie porozumienia z tą insytytucją zdecydowała się Europejska Federacja Jeździecka (EEF). Na mocy tej umowy strony nawiązały długoletnią współpracę, jednocześnie deklarując wzajemne zaangażowanie.Porozumienie Memorandum of Understanding (MOU) podpisali Theo Ploegmakers (prezes EEF) oraz Lucy Katan (dyrektor zarządzająca IGA), a głównym założeniem tego dokumentu jest formalne nawiązanie współpracy i wzmocnienie już istniejących relacji pomiędzy tymi instytucjami. Wśród wzajemnych deklaracji widnieje np. promowanie dobrych praktyk w branży jeździeckiej, dbanie o dobrostan koni oraz podjęcie działań w kierunku opracowania nowoczesnych przepisów chroniących pracowników. 


tekst i opracowanie: equista.pl, fot. EEF