Ministerstwo Pracy o rekreacyjnej jeździe konnej

Data publikacji: 2021-03-30
Koń, fot. pixabay.com


Małopolski Związek Jeździecki wysłał do Ministerstwa Pracy pismo z zapytaniem o możliwość prowadzenia rekreacyjnej jazdy konnej. Oto pełna odpowiedź: 


Pytanie do Ministerstwa Pracy: Czy w obecnym stanie prawnym po zaostrzeniu obostrzeń z dnia 27.03 możliwe jest prowadzenie rekreacyjnej jazdy konnej.

Odpowiedź Ministerstwa:

Uprzejmie dziękujemy za zapytanie i informujemy:

SIŁOWNIE, KLUBY I CENTRA FITNESS, BASENY ORAZ AQUAPARKI, STOKI NARCIARSKIE

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

Zamknięte są:

  • baseny, kluby fitness i siłownie (z wyłączeniem tych, przeznaczonych dla pacjentów lub członków kadry narodowej polskich związków sportowych)
  • sauny, solaria, łaźnie tureckie, salony odchudzające, kasyna
  • stoki narciarskie;
  • obiekty sportowe (mogą działać wyłącznie na potrzeby sportu zawodowego i bez udziału publiczności).


Możliwa jest organizacja współzawodnictwa, zajęć i wydarzeń sportowych jedynie:

  • dla sportu zawodowego, zawodników pobierających stypendium sportowe, zawodników będących członkami kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, uprawiających sport w ramach ligi zawodowej
  • bez udziału publiczności
  • z zachowaniem odpowiednich zasad sanitarnych, takich jak: dezynfekcja szatni, węzłów sanitarnych, urządzeń i sprzętu sportowego, dostępność środków do dezynfekcji rąk, zapewnienie 15-minutowych odstępów między wchodzącymi i wychodzącymi


Obowiązuje do: 9 kwietnia 2021 r.

Do dnia 9 kwietnia 2021 r. zakazane jest prowadzenie działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (PKD 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego lub działalności obiektów sportowych (PKD 93.11.Z), z wyjątkiem:

Sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy - bez udziału publiczności.

W przypadku stajni rekreacyjnej (PKD 85.51.Z) taka działalność nie jest zakazana i może odbywać się dla osobnych, indywidualnych użytkowników (zakazane są imprezy, spotkania, zebrania), z zachowaniem ograniczeń w przemieszczaniu się oraz zasłanianiem ust i nosa.

W lesie, parku, w zieleńcach, ogrodach botanicznych, ogrodach zabytkowych, w rodzinnych ogródkach działkowych i na plaży oraz w czasie podróży prywatnym samochodem, motocyklem, czterokołowcem, motorowerem, w zakładzie pracy w celu spożycia posiłku – nie trzeba zasłaniać ust i nosa.

Ze szczegółowymi rozwiązaniami można zapoznać się poniżej
TUTAJ

tekst i opracowanie: equista.pl, źródło: MZJ, fot. pixabay.com