Projekt w sprawie stawek dotacji m.in. dla hodowców koni

Data publikacji: 2019-05-13
Brodway (Placido - Bianka/Roland) fot Dava Palej Timeless Photography
Ogier Brodway (Placido - Bianka/Roland)8 maja br. pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa. Dokument przewiduje obniżenie stawek dotacji o 58% i dotyczy hodowców, którzy prowadzą małe lub średnie przedsiębiorstwa (MŚP). W projekcie (pełny tekst jest dostępny TUTAJ)  zamieszczono następujące uzasadnienie:


W związku z propozycją zmniejszenia rocznych stawek dotacji na realizowane przez
nich zadania, konieczne będzie obciążanie hodowców MŚP zwiększonymi (o część niedotowaną) kosztami subsydiowanych usług polegających na prowadzeniu ksiąg hodowlanych oraz prowadzeniu oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt gospodarskich, Istnieje zagrożenie, że polscy hodowcy MŚP będą rezygnować z utrzymywania stad hodowlanych zwierząt gospodarskich lub będą ubiegać się o wpisanie swoich zwierząt do ksiąg hodowlanych prowadzonych w innych państwach członkowskich UE, jak również poddawać je ocenie wartości użytkowej i  hodowlanej w tych krajach, ze względu na korzystniejsze finansowo warunki wykonania takich usług. Konsekwencją spełnienia ww. obaw, może być zwalnianie pracowników przez pracodawców, którymi są organizacje hodowców lub inne podmioty świadczące ww. usługi na rzecz hodowców MŚP.


To jedynie projekt, w tej chwili trwają konsultacje – każdy może wysłać swój komentarz do projektu (można zrobić to TUTAJ).
tekst i opracowanie: equista.pl, fot. Dava Palej Timeless Photography