Paweł Mazurek nowym prezesem Polskiego Związku Hodowców Koni!

Data publikacji: 2016-05-24
Main PZHK Prezes fot. Oliwia Chmielewska

 

23 maja w Warszawie odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiego Związku Hodowców Koni. Jednym z jego punktów był wybór nowego prezesa. Delegaci wybrali na to stanowisko Pawła Mazurka, który w głosowaniu pokonał Jacka Soborskiego. Paweł Mazurek ma 61 lat. W przesłości z powodzeniem startował w konkurencji powożenia, dwukrotnie reprezentował Polskę na Mistrzostwach Świata. Dziś nie jest już czynnym zawodnikiem, ale nadal z powodzeniem hoduje konie. 

(...) Paweł Mazurek nie krył wzru­sze­nia. Dziękował de­le­ga­tom, ale rów­nież swo­jej ro­dzi­nie, która wspie­rała go w de­cy­zji kan­dy­do­wa­nia. Dziękował także swemu dziad­kowi oraz ojcu, na­uczy­cie­lom i lu­dziom, któ­rzy go wcią­gnęli w przy­godę z hi­po­lo­gią. Złożył gra­tu­la­cje i słowa uzna­nia swoim po­przed­ni­kom, pre­ze­som Andrzejowi Wodzie,Władysławowi Brejcie oraz Zbigniewowi Jaworskiemu. Wyraził wolę kon­ty­nu­owa­nia pracy na rzecz kon­so­li­da­cji śro­do­wi­ska - czytamy w oficjalnym komunikacie PZHK.

 

źródło: materiały prasowe PZHK, fot. Oliwia Chmielewska/equista.pl

 

Inspiracje

Facebook

Instagram