Zmiany kadrowe w polskich stadninach koni czystej krwi arabskiej - komunikat ANR

Data publikacji: 2016-02-22
Janów Podlaski fot. Oliwia Chmielewska

 

Dziś rano na oficjalnej stronie internetowej Agencji Nieruchomości Rolnych pojawiła się informacja oficjalnie potwierdzająca zwolnienie prezesów SK Janów Podlaski i SK Michałów - panów Marka Trelę i Jerzego Białoboka. Za przyczynę odwołania podano art 203 Kodeksu Spółek Handlowych, który mówi m.in. że: Członek zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą wspólników. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka zarządu.

W dalszym ciągu nie znamy więc dalej merytorycznych przyczyn takich decyzji. W komunikacie nie ma też informacji o odwołaniu Anny Stojanowskiej. Poznaliśmy natomiast nazwiska osób, które będą pełnić funkcję p.o. prezesów. W Janowie Podlaskim będzie to Marek Skomorowski, natomiast w Michałowie - Anna Durmała. Tak szybko jak to możliwe, będziemy się starali przybliżyć sylwetki nowych zarządców polskich stadnin arabskich. 

 

Treść komunikatu ANR przytaczamy poniżej:  

W piątek 19 lutego br. Agencja Nieruchomości Rolnych dokonała zmian zarządów w Stadninach Koni w Janowie Podlaskim i Michałowie.

Prezesi Marek Trela (SK Janów Podlaski) i Jerzy Białobok (SK Michałów) zostali odwołani z pełnionych przez siebie funkcji zgodnie z art. 203 Kodeksu Spółek Handlowych. Na podstawie art. 201 na p.o. Prezesa SK Janów Podlaski powołany został Marek Skomorowski. Marek Skomorowski jest ekonomistą. Z kolei p.o. Prezesa w SK Michałów została Anna Durmała, która z wykształcenia jest zootechnikiem. Zadaniem nowego kierownictwa spółek jest kontynuowanie i rozwijanie hodowli koni arabskich czystej krwi.

Państwowe stadniny koni arabskich czystej krwi w Polsce są i nadal będą traktowane przez Agencję Nieruchomości Rolnych jako priorytetowe.

Stadniny w Janowie Podlaskim i Michałowie figurują na liście spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarczych o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej wyszczególnionych w rozporządzeniu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz.U. 2014, poz. 214).

Biuro Rzecznika Prasowego ANR

 

fot. Oliwia Chmielewska/equista.pl