Łukasz Abgarowicz rezygnuje z funkcji prezesa Polskiego Związku Jeździeckiego

Data publikacji: 2015-06-11
Łukasz Abgarowicz
Łukasz Abgarowicz (na zdjęciu drugi od lewej) zrezygnował z pełnienia funkcji prezesa PZJ

 

Polski Związek Jeździecki na swojej oficjalnej stronie interenetowej poinformował o rezygnacji Łukasza Abgarowicza - dotychczasowego prezesa PZJ:

"Dnia 7 czerwca br. prezes Polskiego Związku Jeździeckiego Łukasz Abgarowicz na ręce zarządu złożył pisemną rezygnację z pełnionej 
funkcji. Zgodnie ze statutem obowiązki prezesa Polskiego Związku Jeździeckiego przejął wiceprezes Henryk Święcicki."

 

źródło: pzj.pl, fot. Oliwia Chmielewska/equista.pl