Protest pracowników SK Janów Podlaski

Data publikacji: 2023-03-19
Stadnina Koni Janów Podlaski, fot. Dava Palej Timeless Photography


Pracownicy SK Janów Podlaski rozpoczęli strajk z powodu wprowadzenia przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa kolejnej zmiany na stanowisku prezesa stadniny – tym razem tę rolę powierzono Hannie Sztuce, co protestujący uznają za wyjątkowo niekorzystne posunięcie. Nowa prezes nie została wpuszczona na teren stadniny, a Przemysław Bartoszek, członek zarządu SK Janów Podlaski, wydał oświadczenie o wstrzymaniu się od komentowania sprawy, by nie zaogniać konfliktu. W osobnym piśmie pracownicy wyjaśnili powody swojego protestu, jak również poprosili KOWR o interwencję.Stajnia Zegarowa w Janowie Podlaskim
Po dymisji
Marka Treli, wieloletniego prezesa janowskiej stadniny (2000-2016), można było obserwować prawdziwy korowód kolejnych osób na tym stanowisku. W następnych latach prezesami byli: Marek Skomorowski (2016), Sławomir Pietrzak (2016–2018), Grzegorz Czochański (2018–2020), Marek Gawlik (2020) i Lucjan Cichosz (2020–2023). Ostatni z wymienionych miał niebawem przejść na emeryturę, dlatego dr n. med. Przemysław Bartoszek, członek zarządu SK Janów Podlaski, był przez niego przygotowywany do objęcia stanowisko prezesa, co zresztą popierał cały personel SK.Amirata (EKS Alihandro x Ganges) podczas aukcji Pride of Poland (2020)
Choć ustalenia były inne, pracownicy stadniny otrzymali informację, że placówką pokieruje Hanna Sztuka. Ta decyzja wywołała sprzeciw całego personelu, którzy postanowili rozpocząć strajk, a ponadto nie pozwolili nowej prezes wejść na teren SK. Oto fragment oświadczenia wydanego przez pracowników:

„Pracownicy Spółki są ogromnie przygnębieni, sfrustrowani i przekonani, że zmiana kadrowa dokonana w dniu 13.03.2023 r. przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Zarządzie Spółki jest ze szkodą dla dalszego prawidłowego funkcjonowania Stadniny Koni Janów Podlaski sp. z o.o.

Jak można, mając na uwadze świadomość ponad 200-letniej historii Stadniny Koni Janów Podlaski oraz jej prestiżu, powołać osobę tak kontrowersyjną, która w świecie hodowców koni czystej krwi arabskiej jest powszechnie uznana za osobę, która nigdy nie kierowała się dobrem objętych przez siebie jednostek, a raczej własnym interesem. Tym samym działając na szkodę tych jednostek”.

Przemysław Bartoszek odmówił mediom udzielania jakichkolwiek wywiadów, a w tym samym oświadczeniu zapewnił, że wszystkie janowskie zwierzęta są pod dobrą opieką. Poniżej można znaleźć pełne treści wspomnianych pism.Janowska Potentilla (Ekstern xEukaliptus) 
AKTUALIZACJA (16 marca)!
 
Radio RMF FM poinformowało, że Hanna Sztuka weszła na teren stadniny w asyście policji, a następnie próbowała wejść do budynku, w którym pracownicy SK prowadzili negocjacje z dyrektorem generalnym KOWR Waldemarem Humięckim i jego zastępcą Markiem Chibowskim. Nowa prezes nie zdołała dostać się do środka, ale jej obecność w Janowie sprawiła, że protestujący postanowili przerwać wszelkie rozmowy. Przedstawiciele Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wrócili do Warszawy, a protest trwa. Strajk jest popierany przez m.in. emerytowanych pracowników janowskiej stadniny oraz personel SK Michałów.


AKTUALIZACJA (17 marca)!
Spór zakończony, o czym poinformowały obie zainteresowane strony – Zarząd Zakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Rolnictwa RP w Stadninie Koni Janów Podlaski oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Oto treść komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej KOWR-u: „Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją, mając na uwadze zapewnienie bieżącej działalności Spółki Stadnina Koni Janów Podlaski sp. z o.o., zgodnie z przysługującymi mu uprawnieniami na podstawie art. 201 § 4 Kodeksu spółek handlowych, z dniem 17 marca 2023 r. dokonał zmian w składzie Zarządu Spółki. KOWR odwołał ze stanowiska Prezesa Zarządu Spółki Panią Hannę Sztukę i w jej miejsce powołał na to stanowisko Pana Marcina Oszczapińskiego”. Wiceprezesem Zarządu jest Przemysław Bartoszek.

Przydatne linki:

Oświadczenie pracowników SK Janów Podlaski 

Oświadczenie Przemysława Bartoszka  

Zakończenie sporu – oświadczenie Zarządu Zakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Rolnictwa RP w SK Janów Podlaski

tekst i opracowanie: equista.pl, źródło aktualizacji: rmf24.pl (16 marca) i kowr.gov.pl (17 marca), fot. Dava Palej Timeless Photography