PZHK opublikował kodeks pt. „Do­bre praktyki w hodowli i chowie koni”

Data publikacji: 2020-07-27
Konie na pastwisku, fot. foter.comPolski Związek Hodowców Koni
przygotował kodeks pt. „Do­bre praktyki w hodowli i chowie koni”, którego głównym celem jest zwiększenie poziomu świadomości u hodowców i użytkowników koni przez edukację (chów, hodowla), ale również wsparcie hodowców w ich codziennej pracy. Publikacja zawiera m.in. zalecenia prawa unijnego i krajowego oraz elementy zootechniki, ale trzeba zaznaczyć, że nie jest to podręcznik. Zdobycie specjalistycznej wiedzy jest obowiązkiem każdej osoby, która chce prowadzić hodowlę koni, niezwykle ważnym elementem jest też stałe zdobywanie nowych umiejętności, ponieważ tylko wówczas można mówić o prawidłowym funkcjonowaniu hodowli i dbaniu o dobrostan zwierząt. Nad kodeksem pracował zespół, w którym znaleźli się: dr hab. Aleksandra Górecka-Bruzda (Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN), dr hab. Dorota Lewczuk (Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN), dr lek. wet. Marek Tischner (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie), dodatkowo w pracach nad publikacją wzięli udział konsultanci: prof. dr hab. Zbigniew Jaworski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) i dr Jacek Łojek (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie). Przeczytaj publikację – „Do­bre praktyki w hodowli i chowie koni” (PDF)

tekst i opracowanie: equista.pl, fot. foter.com