Stanowisko MRiRW w sprawie świadectw zootechnicznych

Data publikacji: 2019-03-26
Koń na pastwisku, fot. foter.com

Polski Związek Hodowców Koni zwrócił się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, by uzyskać informację na temat wydawania świadectw zootechnicznych dla koni hodowlanych i materiału biologicznego.


Takie świadectwo dotyczy m.in.: koni wpisanych do ksiąg PZHK, nasienia ogierów, których potomstwo będzie wpisane do tych ksiąg oraz polskich koni, wyjeżdżających za granicę. Zmiany nie dotyczą koni importowanych (nadal obowiązuje rejestracja w Centralnej Bazie Danych Koniowatych). Zasady są opisane w TYM dokumencie.

tekst i opracowanie: equista.pl, źródło: pzhk.pl, fot. foter.com