Hippiczne kierunki studiów na UP we Wrocławiu

Data publikacji: 2019-10-08
źrebak fot. Dava Palej Timeless PhotographyWydział Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zaprasza na hippiczne studia podyplomowe! Oferta obejmuje kierunki hodowla koni i jeździectwo oraz naukowe podstawy treningu koni, a wszystkie wykłady i ćwiczenia będą prowadzone przez pracowników naukowych UP oraz zaproszonych specjalistów z PZJ i PZHK. Program będzie realizowany nie tylko na terenie wrocławskiej uczelni – studenci odwiedzą np. polskie oraz niemieckie ośrodki hodowlane i jeździeckie. Studia kończą się egzaminem komisyjnym, otrzymanie pozytywnej oceny uprawnia do uzyskania dyplomu i uprawnień rolniczych. Poniżej prezentujemy więcej informacji! 


Hodowla koni i jeździectwo (2 semestry, 210 godzin zajęć)

Propozycja jest kierowana do właścicieli koni, którzy chcieliby podnieść swoje kwalifikacje w zakresie prawidłowego utrzymywania swoich zwierząt. Zaplanowane przedmioty to m.in.: dobór par do rozrodu, biomechanika ruchu konia, pilates dla koni, alternatywne użytkowanie koni czystej krwi, układanie dawek pokarmowych, podstawy pielęgnacji kopyt koni, znaczenie pastwiska w utrzymaniu koni czy hodowla koni sportowych w gospodarstwach prywatnych. Dodatkowo studenci będą też mogli wziąć udział w kursie sędziowskim, warunkiem zapisania się jest posiadanie brązowej odznaki jeździeckiej. 

Więcej informacji: 

Program studiów 

Szczegółowe zasady rekrutacji 

Terminy zjazdów 


Naukowe podstawy treningu koni (2 semestry, 210 godzin zajęć)

Studia są przeznaczone dla np. właścicieli ośrodków jeździeckich, instruktorów i jeźdźców. Program obejmuje różnorodne zagadnienia – przewidziane przedmioty to m.in.: zasady żywienia koni sportowych, kształcenie jeźdźca ujeżdżeniowego, zasady zarządzania gospodarstwem rolnym, organizacja zawodów jeździeckich i imprez rekreacyjnych, specjalne zabiegi pielęgnacyjne i prewencyjne stosowane u koni czy wstępny i zaawansowany trening konia. Dodatkowo studenci będą mogli uzyskać brązową odznakę. 

Więcej informacji:

Program studiów 

Szczegółowe zasady rekrutacji 

Terminy zjazdów 


REKRUTACJA

Udział w rekrutacji mogą wziąć udział absolwenci dowolnych studiów wyższych, a warunkiem przyjęcia na studia jest wysłanie ZGŁOSZENIA (PDF) na adres ewa.jodkowska@upwr.edu.pl – nabór kończy się 20 listopada 2019 r. Opłata za studia wynosi 6 tys. złotych (za każdy z kierunków). Zajęcia rozpoczną się w lutym 2020 r. tekst i opracowanie: equista.pl, fot. Dava Palej Timeless Photography