Zmarł Zbigniew Dąbrowski

Data publikacji: 2021-02-10
świeca foter.com


Polski Związek Hodowców Koni poinformował, że 7 lutego br. zmarł Zbigniew Dąbrowski – trener, dyrektor SO w Książu, hodowca, organizator wielu imprez o charakterze hodowlanym i sportowym, a także żołnierz Armii Krajowej

Urodził się 20 czerwca 1925 r. Stanowisko dyrektora SO Książ objął w 1970 r., a w trakcie swojej pracy przyczynił się zarówno do rozwoju hodowlanego (miał ogromny wkład w stworzenie dzisiejszego konia rasy śląskiej), jak i sportowego (za jego kadencji przedstawiciele SO Książ zgarnęli 19 z 40 przyznanych medali w powożeniu). Zbigniew Dąbrowski był też związany z Sudeckim Ludowym Klubem Sportowym Książ, ponadto często organizował najróżniejsze imprezy – od aukcji koni aż po zawody na poziomie międzynarodowym. 

W imieniu całej redakcji prosimy rodzinę Zbigniewa Dąbrowskiego o przyjęcie kondolencji. 


tekst i opracowanie: equista.pl, źródło: PZHK, fot. foter.com